Fobije

Strahovi su jedan od najvećih faktora koji diktiraju ljudsko ponašanje. Evolucijski su bili jako korisni za ljudsku vrstu, a i danas su takvi iako ponekad mogu biti jako kontraproduktivni.

fobije, strahovi, pauk

Arahnofobija (strah od paukova)

Šta je fobija?

Fobija je trajan, intenzivan i iracionalan strah od određenih situacija, aktivnosti, stvari, životinja ili ljudi. Glavni simptom ovakvog poremećaja je pretjerana i neopravdana želja da se izbjegne podražaj od kojeg se strahuje. Kada je strah van kontrole i kada otežava svakodnevni život može se uspostaviti dijagnoza pod jednim od anksioznih poremećaja. Fobije su jedan od najčešćih mentalnih poremećaja i procjenjuje se da otprilike svaki deseti čovjek ima neku fobiju.

Uzrok fobija

Fobije su uobičajeno prouzrokovane događajem “zapisanim” u amigdali i hipokampusu (dijelovi mozga) i obilježenim kao smrtonosan ili opasan; stoga, kad god se istoj situaciji približimo opet, tijelo reagira kao da se situacija dešava iznova. Nekada se fobije nauče gledajući reakciju roditelja, braće ili sestara.

Najčešće fobije (strahovi)

Ako patite od neke fobije niste sami. Po statistikama oko 10% ljudi ima neku fobiju. Ali koji su to najčešći strahovi?

Među najčešće fobije spadaju: arahnofobija (strah od paukova), ofidiofobija (strah od zmija), akrofobija (strah od visine), agorafobija (strah od situacija gdje je bijeg težak – gužve, otvoreni prostori…), kinofobija (strah od pasa), astrafobija (strah od grmljavine), tripanofobija (strah od igala – injekcija), socijalna fobija (strah od društvenih situacija, izbjegavanje ljudi), pteromerhanofobija (strah od letenja), mizofobija (strah od bakcila – infekcije)…

Liječenje strahova – fobija

Popis fobija

Socijalna fobija (anksioznost)
Arahnofobija (strah od paukova)