Fobije

Strahovi su jedan od najvećih faktora koji diktiraju ljudsko ponašanje. Evolucijski su bili jako korisni za ljudsku vrstu, a i danas su takvi iako ponekad mogu biti jako kontraproduktivni.

fobije, strahovi, pauk

Arahnofobija (strah od paukova)

Šta je fobija?

Fobija je trajan, intenzivan i iracionalan strah od određenih situacija, aktivnosti, stvari, životinja ili ljudi. Glavni simptom ovakvog poremećaja je pretjerana i neopravdana želja da se izbjegne podražaj od kojeg se strahuje. Kada je strah van kontrole i kada otežava svakodnevni život može se uspostaviti dijagnoza pod jednim od anksioznih poremećaja. Fobije su jedan od najčešćih mentalnih poremećaja i procjenjuje se da otprilike svaki deseti čovjek ima neku fobiju.

Uzrok fobija

Fobije su uobičajeno prouzrokovane događajem “zapisanim” u amigdali i hipokampusu (dijelovi mozga) i obilježenim kao smrtonosan ili opasan; stoga, kad god se istoj situaciji približimo opet, tijelo reagira kao da se situacija dešava iznova. Nekada se fobije nauče gledajući reakciju roditelja, braće ili sestara.

Najčešće fobije (strahovi)

Ako patite od neke fobije niste sami. Po statistikama oko 10% ljudi ima neku fobiju. Ali koji su to najčešći strahovi?

Među najčešće fobije spadaju: arahnofobija (strah od paukova), ofidiofobija (strah od zmija), akrofobija (strah od visine), agorafobija (strah od situacija gdje je bijeg težak – gužve, otvoreni prostori…), kinofobija (strah od pasa), astrafobija (strah od grmljavine), tripanofobija (strah od igala – injekcija), socijalna fobija (strah od društvenih situacija, izbjegavanje ljudi), pteromerhanofobija (strah od letenja), mizofobija (strah od bakcila – infekcije)…

Liječenje strahova – fobija

Popis fobija

Socijalna fobija (anksioznost)
Arahnofobija (strah od paukova)

Hire an essay writer to help you in your college coursework. This service is ideal to students looking to produce high-quality content and get personal focus. Experts with expertise https://www.fingerlakes1.com/2022/05/17/the-8-best-essay-writing-service-providers/ in the subject are assigned to your order and is in charge of each order and ensures that the written piece meets your requirements. The track record of tens of hundreds of satisfied customers as well as their experience as essay writers ensure the client positive and safe experiences. There are three primary reasons to employ a helper:

You can ask someone to complete my assignment via email with all the information needed. The directions should include details like the subject of the paper, sources employed, the pages needed, deadline and author level. After that, you simply must provide an email address for the individual who papers writing service is conducting the research. Some companies allow you to add a document you’ve created to aid the writer in getting an idea of your content.